Privatlivspolitik

Fredag den 25. Maj 2018 trådte den nye Persondataforordning i kraft. For mig som psykolog betyder det ikke ændringer da det har hele tiden har været lovpligtigt for psykologer have et sikkert journalføringssystem. Mit journalføringssystem har hele tiden været og er fortsat beskyttet med de relevante og sikre tekniske foranstaltninger. Den aktuelle og primære ændring er, at efter 25. Maj 2018 gives du mulighed for at få et større indblik i, hvilke data jeg indsamler om dig, og hvordan jeg opbevarer disse. Derudover skal jeg oplyse dig om dine rettigheder i forhold disse dine data og om, hvor du kan klage over min behandling af dine data.

Som autoriseret psykolog, der udfører psykologisk behandling/rådgivning, har jeg journalpligt. Det betyder, at jeg skal indsamle og opbevare data for hvert klientforløb. Det kan være navn, alder, årsag til henvendelse og hvad vi arbejder med. Desuden skal journalen indeholde oplysninger om eventuelle aftaler, som er indgået og om eventuelle samtykkeerklæringer, der måtte være blevet givet af den pågældende klient. Jeg kan også modtage og opbevare helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge. Dette sker typisk i forbindelse med, at du har fået en lægelig henvisning til psykologhjælp.

Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.


Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.  

www.datatilsynet.dk

Autoriseret Psykolog i Fredericia og Medlem af Psykologforeningen

Psykolog Tina Hvidtfeldt-Bøjlesen - Dronningensgade 97 - 7000 Fredericia - Tlf.: 2170 8679

Privatlivspolitik