Profil

Født 1971, uddannet Cand. Psych. fra Århus Universitet i 2001 og autoriseret af Psykolognævnet i 2004. Jeg er endvidere godkendt af Dansk Psykologforening som Specialist i klinisk psykologi & psykoterapi.

Jeg har en efteruddannelse i Eksistentialistisk psykoterapi fra "The New School of Psychology", og er aktuelt igang med en masterclass i Metakognitiv terapi (MCT), således at jeg i 2022/23/24 bliver uddannet som "MCTI registered Therapist" ved Adrian Wells, England & Hans Nordahl, Norge.

Jeg har fra 2013 til 2021 været ansat på Syddansk Universitet som ekstern lektor på kandidatuddannelsen på psykologistudiet. Fra 2021 er jeg nu en del af censorkorpset for psykologi der dækker universiteterne i Danmark, så juni er ofte en travl måned for mig.

Jeg har selvfølgelig praktiseret som klinisk psykolog i en længere årrække, hvor jeg har arbejdet så bredt som indenfor Psykiatrisk afdeling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, terapi med og undersøgelser af børn og unge, samt indenfor alderdomspsykiatrien.

Gennem alle årene har jeg fungeret som supervisor for yngre psykologer på vej mod autorisation og specialistgodkendelse.

Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt de etiske regler, der er fælles retningslinjer for etisk korrekte handlinger indenfor psykologfaget. Endvidere er jeg autoriseret psykolog, hvilket betyder at jeg er underlagt Psykologloven, der indebærer dels en beskyttelse af psykologtitlen, dels at psykologer kan drages til ansvar for deres arbejde, hvis de ikke overholder de faglige og etiske regler og principper som loven omfatter.

Ud over dette har jeg naturligvis tavshedspligt, hvilket betyder at du kan have tillid til at de oplysninger du giver, ikke bliver videregivet til andre.

Privat er jeg gift og har tre døtre.

Autoriseret Psykolog i Fredericia og Medlem af Psykologforeningen

Psykolog Tina Hvidtfeldt-Bøjlesen - Dronningensgade 97 - 7000 Fredericia - Tlf.: 2170 8679

Privatlivspolitik