Profil

Født i 1971, uddannet Cand. Psych. fra Århus Universitet i 2001 og autoriseret af Psykolognævnet i 2004. Jeg er endvidere godkendt af Dansk Psykologforening som Specialist i klinisk psykologi. & psykoterapi.

Jeg har en efteruddannelse i Eksistentialistisk psykoterapi fra "The New School of Psychology", og har fra 2013 til 2021 været ansat på Syddansk Universitet som ekstern lektor på kandidatuddannelsen på psykologistudiet. Fra december 2021 er jeg blevet en del af censorkorpset for psykologi der dækker universiteterne i Danmark. Jeg har nemlig et ønske om løbende at holde mig opdateret og fagligt skarp.

Jeg har praktiseret som klinisk psykolog i en lang årrække, hvor jeg har arbejdet så bredt som indenfor Psykiatrisk afdeling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, terapi med og undersøgelser af børn og unge, samt indenfor alderdomspsykiatrien.

Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt de etiske regler, der er fælles retningslinjer for etisk korrekte handlinger indenfor psykologfaget. Endvidere er jeg autoriseret psykolog, hvilket betyder at jeg er underlagt Psykologloven, der indebærer dels en beskyttelse af psykologtitlen, dels at psykologer kan drages til ansvar for deres arbejde, hvis de ikke overholder de faglige og etiske regler og principper som loven omfatter.

Ud over dette har jeg naturligvis tavshedspligt, hvilket betyder at du kan have tillid til at de oplysninger du giver, ikke bliver videregivet til andre.

Privat er jeg gift og har tre døtre.

Autoriseret Psykolog i Fredericia og Medlem af Psykologforeningen

Psykolog Tina Hvidtfeldt-Bøjlesen - Dronningensgade 97 - 7000 Fredericia - Tlf.: 2170 8679

Privatlivspolitik